ĶMI Kalkulators
  
cm
kg

Metode liekā ķermeņa svara noteikšanai ir ķermeņa masas indekss (ĶMI). (Angliski Body Mass Index (BMI)) Izmantojot ĶMI, tiek noteikta ķermeņa svara un auguma garuma proporcija. ĶMI aprēķināšanas formula:

  • ĶMI = svars (kg) : augums (m)2

Piemēram: Cilvēka ķermeņa svars ir 65 kg un auguma garums 1,65 metri, tad aprēķina sekojoši: 65 kg : 1,65×1,65 = 65 : 2,7225 = 23,875 (iegūtais indekss atbilst normālai ķermeņa masai).

Atbilstoši aprēķinātajam indeksam, var noteikt vai ir nepietiekama ķermeņa masa, normāla ķermeņa masa, lieka ķermeņa masa, aptaukošanās.

ĶMI (kg/m2)

  • Nepietiekama ķermeņa masa ĶMI < 18,5
  • Normāla ķermeņa masa ĶMI = 18,5 – 24,99
  • Lieka ķermeņa masa ĶMI = 25 – 29,99
  • Aptaukošanās ĶMI > 30
2018-12-21
2018-12-21